CENÍK

Členské přípěvky

Pro rok 2018/19 se řídí členství a poplatky za tréninkové jednotky těmito cenami.

Členské příspěvky oddíl karate

 • členské příspěvky se platí pro období 5-ti měsíců (9/2018 – 1/2019), cena je stejná pokud bude chodit dítě či dospělý na 1 či na 2 tréninkové jednotky v týdnu
 • členské příspěvky se platí převodem na účet klubu u FIO banky: 2200910147/2010, nebo v hotovosti na tréninku
 • jednorázové poplatky se hradí vždy po konci tréninku u příslušného trenéra
 • členské příspěvky a jednorázové příspěvky za účast na hodině tréninku zahrnují odměnu trenéra a pronájem tělocvičny
 • členské příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do 26.9.2018

Karate dospělí

 • členský příspěvek za 5 měsíců je pro dospělého člena 3.500 Kč
 • poplatek za účast na tréninku pro nečleny KAKAO je 100 Kč za jednu tréninkovou jednotku

Karate děti

 • členský příspěvek za 5 měsíců pro 1. dítě z rodiny je 2.500 Kč
 • členský příspěvek za 5 měsíců pro 2. dítě z rodiny je 2.000 Kč
 • členský příspěvek za 5 měsíců pro 3. a další dítě z rodiny je 1.500 Kč
 • pokud v klubu cvičí zároveň rodič dítěte, je členský příspěvek za 5 měsíců pro 1. dítě 2.000 Kč, pro 2. dítě 1.500 Kč, pro každé další dítě z rodiny je členství zdarma.
 • poplatek za účast na tréninku pro nečleny KAKAO je 100 Kč za jednu tréninkovou jednotku

Poplatky JKA
Klub je členem Pražského svazu karate JKA a řídí se cenovými směrnicemi svazu.

 • roční známka JKA 2018: 200 Kč (platí se členství na celý rok)
 • pořízení budopasu JKA: 80 Kč (JKA pas, do kterého se píší zaplacené roční známky, lékařské prohlídky, složené zkoušky, absolvované semináře, apod.)
 • ceny za absolvování zkoušky: 9.-6.Kyu: 350 Kč, 5.-4.Kyu: 450 Kč, 3.-2.Kyu: 650 Kč, 1.Kyu: 1500 Kč

Členské příspěvky oddíl parkur

 • členské příspěvky se platí pro období 10/2018 – 1/2019
 • členské příspěvky se platí převodem na účet klubu u FIO banky: 2801300520/2010
 • členské příspěvky za účast na hodině tréninku zahrnují odměnu trenéra a pronájem tělocvičny
 • členské příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do 26.9.2018

Parkur děti

 • členský příspěvek za 10/18 až 1/19 pro jedno dítě je 3.000 Kč za 2 tréninkové jednotky v týdnu
 • členský příspěvek za 10/18 až 1/19 pro jedno dítě je 2.500 Kč za 1 tréninkovou jednotku v týdnu